Lidmaatschap

Algemene informatie

TC Voordaan is gelegen in Groenekan en grenst aan bos Voordaan. De tennisclub vervult sociaal gezien een belangrijke functie. Op de 4 gravelbanen wordt van het vroege voorjaar tot het begin van de winter enthousiast getennist. TC Voordaan werkt op basis van vrijwilligheid en  eigen verantwoordelijkheid. Volwassen leden kunnen een sleutel van het clubhuis krijgen (tegen betaling van een borgsom) en vervolgens gebruik maken van alle faciliteiten van het park: kleedkamers, bar en verlichting in de avonduren.

 

Een actieve inbreng van leden wordt binnen de club erg gewaardeerd. Voor hand- en spandiensten zoals het organiseren van activiteiten, baanonderhoud en  technisch onderhoud wordt regelmatig een beroep gedaan op de leden.

Rechten en plichten van de leden zijn na te lezen in het huishoudelijk reglement.

 

Huisregels

Het unieke karakter van TC Voordaan kan alleen behouden blijven met de inzet, betrokkenheid en vooral ook de verantwoordelijkheid van de leden. Om dit te waarborgen zijn er een aantal ‘huisregels‘ opgesteld.

 

Inschrijven nieuwe leden

Wilt u lid worden van TC Voordaan, vul dan ons Aanmeldingsformulier in (2 pagina’s) en stuur dit met een recente pasfoto (bestemd voor uw ledenpas) naar onze ledenaministratie:

Ledenadministratie TC Voordaan
p/a Dhr. J. Plantenga
Vijverlaan 6
3737 RH Groenekan

Leden van buiten Groenekan Nieuwe leden van buiten Groenekan, die in het verleden niet in Groenekan hebben gewoond, niet eerder lid zijn geweest van T.C. Voordaan en niet schoolgaan of werken in Groenekan, dienen geïntroduceerd te worden door een bestaand lid van T.C. Voordaan. Voor de volledigheid vragen wij dat twee bestaande leden hun handtekeningen te zetten als ‘bewijs’ voor deze introductie.

Kosten lidmaatschap 2021:

Senioren > 24 jaar:              EUR 161,- per jaar

Senioren 18 t/m 24 jaar:      EUR 125,-

Daglid:                                EUR 136,- per jaar  (maandag t/m vrijdag tot 18uur)

Junior 5 t/m 8 jaar:              EUR  41,-  per jaar

Junior 9 t/m 12 jaar:            EUR  61,-  per jaar

Junior 13 t/m 17 jaar:          EUR  81,-  per jaar

Kinderen kunnen als junior worden ingeschreven als zij in groep 3 van de basisschool zitten. Junioren en senioren behoren tot een leeftijdscategorie indien zijn in 2021 de betreffende leeftijd bereiken of bereikt hebben. Een junior wordt senior in 2021 indien hij/zij in 2020 17 jaar is geworden.

Bij inschrijvingen wordt éénmalig inschrijfkosten a €25,- in rekening gebracht.

 

Aanmelden KNLTB ClubApp (verplicht)

Wanneer u lid bent van onze tennisclub, meldt u zich aan voor de KNLTB ClubApp. Voor het reserveren van een baan, maken wij gebruik van deze KNLTB ClubApp. Het gebruik van deze reserveringsapp is verplicht. Instructie installeren KNLTB ClubApp

 

Opzeggen lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie. Dit dient te gebeuren uiterlijk 31 december. Indien wij voor deze datum geen schriftelijke opzegging hebben ontvangen, dan zal het lidmaatschap met een jaar verlengd worden.