Tennislessen

Tennislessen 2021

 

De tennislessen zijn in volle gang, de inschrijving voor lessen is gesloten.

Tennisschool Baarn 

Op onze club verzorgt Rik van Savooyen met zijn tennisschool Baarn de tennislessen. Rik van Savooyen is sinds 1996 gediplomeerd tennisleraar en tenniskidstrainer. Naast het geven van privélessen, heeft Rik ruim 12 jaar als jeugdtrainer gewerkt bij BTV de Geeren. Inmiddels geeft Rik tennislessen vanuit zijn eigen tennisschool ‘Tennisschool Baarn’. Rik geeft les voor beginners, gevorderden, jong of oud elk niveau zijn lessen mogelijk in groepsverband of privé

De lessen worden tijdens het tennisseizoen op de maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond gegeven voor volwassenen. Jeugdlessen vinden plaats op de maandagmiddag, dinsdagmiddag en mogelijk nog een extra middag in de week. Wil je lessen gaan volgen geef je op via het lesformulier, dit kan bij aanvang van het nieuwe seizoen. Dit formulier verschijnt aan het begin van elks seizoen onder aan deze site. In dit formulier kun je aangeven met wie je de lessen wilt gaan volgen. Wanneer je nog geen medespelers hebt voor een les is dit geen probleem dan kijken we of er combinaties gemaakt kunnen worden. Tevens kun je aangeven wat je voorkeur is qua dag en tijd. We willen hierbij opmerken dat we zoveel mogelijk rekening houden met deze voorkeuren maar dat er geen rechten aan ontleend kunnen worden. Ook voorgaande jaren geven geen recht op een specifieke dag of tijdstip.

N.B. Leden die gebruik maken van de tennislessen kunnen, wanneer zij verhinderd zijn voor een tennisles, alleen een ander lid van TC Voordaan laten optreden als invaller. Niet-leden mogen dus niet invallen voor leden. Degene die invalt voor een ander lid van TC Voordaan dient bij aanvang van de les zijn/haar ledenpas aan de betreffende tennisleraar te laten zien. Wanneer degene die invalt dit niet kan overhandigen, kan er niet ingevallen worden. 

Jeugdtraining

De jeugdtraining is ingedeeld in vier leeftijdscategorieën met elk een eigen trainingsplan. Om tennis onder de knie te krijgen en er echt lol aan te beleven is het wenselijk dat kinderen ook buiten de training regelmatig tennissen. Kinderen kunnen zo de verschillende slagen die zij in de les leren eigen maken waardoor zij meer ‘vastigheid’ in hun slag krijgen en het plezier in tennis vergroot. In het trainingsplan jeugd staat per leeftijdscategorie uiteengezet wat er per week wordt behandeld in de tennisles en wat het uiteindelijke einddoel is.

De jeugdlessen worden gegeven op de maandagmiddag, dinsdagmiddag en zoals eerder gemeld mogelijk nog een extra middag in de week. Geef daarom op het inschrijfformulier ook aan op welke dagen uw kind kan lessen.

Lesschema

Tarief tennislessen 2021 

Het tarief voor de groepsles is EUR 42,- per les. Maximale groepsgrootte is 6 personen. Voor de jeugdtraining wordt een gereduceerd tarief gehanteerd afhankelijk van het aantal kinderen in de les.

Voor vragen over onze tennislessen kun je terecht bij Caroline van Barneveld via jeugdentraining@tcvoordaan.nl.

Algemene_Voorwaarden.pdf

 Gevolgen versoepelingen d.d. 23 februari voor de tennislessen

Ook dit seizoen hebben we te maken met COVID-maatregelen. Op de site van de KNLTB vind je de actuele maatregelen.

Op dinsdag 23 februari zijn er versoepelingen aangekondigd voor de sport. Deze versoepelingen gelden tot maandag 15 maart. Voor tennislessen betekent dit tot die datum het volgende (bron site KNLTB):

  • Jeugd en jong volwassenen t/m 26 jaar mogen spelen en trainen in groter groepsverband, alleen buiten. Zij hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
  • Voor training met volwassenen vanaf 27 jaar geldt een maximale groepsgrootte van 2 personen per baan op 1,5 meter afstand, dit is exclusief trainer. Alleen buiten

Dit betekent voor onze club het volgende:

Wij realiseren ons dat onze lessen later starten dan maandag 15 maart. En dat deze versoepeling kan komen te vervallen als blijkt dat het aantal besmettingen weer significant toeneemt. Aan deze informatie kan dus geen rechten ontleend worden. Het geeft ons als club een indicatie hoe de lessen wellicht ingevuld kunnen gaan worden per 05 april. Wanneer we uitgaan van deze versoepeling, dan betekent dit voor onze club het volgende:

  • Voor de jeugd en jong volwassenen t/m 26 jaar kan in normale groepsgrootte (max. 6 personen) les gegeven worden. Geen 1,5 meter afstand en alleen buiten.
  • Voor volwassenen vanaf 27 jaar geldt dat de lessen kunnen starten met max. 4 personen verdeeld over twee banen. Normaliter hanteren wij een groepsgrootte van max. 6 personen. Uitgaande van 6 personen, betekent dit dat zolang deze maatregel gehanteerd wordt een lesgroep onderling met elkaar wekelijks rouleert.

Nogmaals, omstreeks 05 april weten we hoe we de lessen echt kunnen gaan invullen. Ook dit seizoen hebben we te maken met COVID-maatregelen. Op de site van de KNLTB vind je de actuele maatregelen.