Sleepnet 2018-02

 

Een nieuw tennisseizoen staat weer voor de deur, mooi moment voor een sleepnet met de volgende onderwerpen:

  • Algemene Ledenvergadering
  • Geslaagde Après Ski
  • Onderhoud tennispark
  • Jeugdcontributie gewijzigd
  • All Mixed Up voorjaar 2018; start 01 april
  • Competitie 2018; start 05 april
  • Tennislessen
  • Online betalen op de club een succes
  • Vrienden van TC Voordaan

Algemene Ledenvergadering; woensdag 28 maart

Woensdag 28 maart houden we de algemene ledenvergadering met aansluitend een klein tennistoernooi om weer een beetje in te komen voor het seizoen. Onderwerpen o.a. vaststellen

Nieuw tarief jeugd, benoemen nieuwe bestuursleden, afscheid Martijn Lauxtermann (voorzitter) en Mark de Wild (toernooicommissaris), verantwoording financiën. Officiële uitnodiging volgt.

Start ALV              20-21uur

Start Minitoernooi    21-22:30uur (alleen voor deelnemers ALV)

Geslaagde Après Ski

Op zaterdag 13 januari hebben we het nieuwe jaar feestelijk gevierd met een gezellige après-ski borrel op de club. Glühwijn, vuurkorf, ski’s, muziek, knutseltafel en discoprojector voor de kids…..we kunnen terugkijken op een geslaagde borrel met een mooie opkomst van jong en oud!

Onderhoud tennispark  

Onder aanvoering van Robert Smits hebben vier leden de armen ineengeslagen en gaan op structurele wijze het baanonderhoud van onze club op zich nemen. We zijn hier enorm blij mee! Het zal niemand ontgaan zijn dat dit structurele onderhoud, met de bosrijke ligging van de club, zeer belangrijk is. Net als in voorgaande jaren zullen onze clubhelden wanneer dit nodig is een beroep doen op alle leden om een avond te komen helpen. Wij willen jullie bij voorbaat vragen om hier gehoor aan te geven.

Jeugdcontributie gewijzigd

Het aantal jeugdleden bij onze club laat al jaren een neerwaartse ontwikkeling zien. Dit is overigens ook een landelijk beeld. Voor het voortbestaan van onze club is het van belang dat naast nieuwe leden ook jonge leden kennismaken met onze mooie tennisclub. Het bestuur heeft daarom een vergelijkend onderzoek gedaan naar tennisclubs in de omgeving Utrecht en in het bijzonder naar vergelijkbare clubs qua grootte (aantal banen en leden) en type baan. Op basis van dit onderzoek zijn we tot de conclusie gekomen dat we een relatief hoog jeugdtarief hanteren en dat wij voor wat betreft het jeugdtarief niet concurrerend zijn met tennisbanen in de omgeving. Voor de senioren tarieven zijn we dit overigens wel. Het bestuur stelt daarom voor om voor de komende drie jaar de volgende jeugdtarieven te hanteren:

Jeugd 6 t/m 8 jaar           EUR 40,-   p.p.

Jeugd 9 t/m 12 jaar         EUR 60,-   p.p.

Jeugd 13 t/m 17 jaar       EUR 80,-   p.p.

Student 18 t/m 24 jaar     EUR 120,- p.p.

Hierbij moet ook opgemerkt worden dat het gezinstarief wat wij tot nu toe hanteerde komt te vervallen. Gezinnen die gebruik maakte van dit gezinstarief kunnen dit de komende drie jaar nog doen, na deze periode vervalt dit tarief ook voor hen.

Tijdens de ALV, die gepland staat op 28 maart, wordt deze tariefswijziging ter goedkeuring aan de aanwezige leden voorgelegd. Een mooie reden om bij de ALV van 28 maart aanwezig te zijn.

All Mixed Up Voorjaar 2018; start 01 april

De inschrijving voor de AMU Voorjaar 2018 is weer begonnen! Tot vrijdag 16 maart kan iedereen zich weer opgeven. De AMU wordt gespeeld op de volgende zondagen; 01/04, 08/04, 15/04, 22/04, 13/05, 20/05, 27/05, 03/06. Starttijden zijn 09:30uur en 10:30uur.

Natuurlijk sluiten we ook deze AMU feestelijk af met een gezellige finalemix op zondag 10/06 van 16:00-18:00uur.

Competitie 2018; start 5 april

Dit jaar doen er drie teams mee aan de voorjaarscompetitie! 1 team speelt op de zaterdag en 2 teams spelen op de vrijdagavond. Wanneer de vrijdagavond teams tegelijk thuis spelen zullen we dit zo spoedig mogelijk laten weten en natuurlijk zullen de teams zelf ook rekening houden met beschikbaarheid van ten minste 1 baan. We verwachten dat dit niet heel vaak voor zal komen en hopen daarom ook op jullie begrip.

Tennislessen

Na jaren van prettige samenwerking hebben we deze winter in goed overleg met Jeroen van den Heuvel afscheid van elkaar genomen. Qua training verandert er echter niets voor de leden want vanaf dit seizoen is Rick van Savooyen officieel onze clubtrainer en gaat hij de tennislessen op onze club verzorgen. We zijn erg blij met Rick als clubtrainer en kijken uit naar deze sportieve samenwerking.

Inschrijven voor lessen kan vanaf nu, via onze site. De lessen (16 stuks) beginnen vanaf

maandag 2 april en worden op de maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond gegeven.

Met uitzondering van de jeugdlessen, deze vinden zoals gewoonlijk op de maandagmiddag plaats.

Het lestarief voor volwassenen is EUR 42/uur. Voor een groepsgrootte van vier personen betekent dit in totaal EUR 168,- per persoon voor 16 lessen. Jeugdtarief is afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

Online betalen op de club een succes

Afgelopen seizoen zijn we begonnen met het online betalen van de barrekening. Voor de administratie van de bar is het heel fijn als op deze wijze wordt betaald. We zijn daarom erg blij te vernemen dat veel leden hier gehoor aan hebben gegeven en hun barrekening betalen middels hun bankapp. Namens de barcommissaris Frank bedankt!

Voor het gemak nog even de bankgegevens van de barrekening:

Betalen zoals je gewend bent via de betaalapp van je bank. Zet alvast het bankrekeningnr. van de bar in je betaalapp: NL73RABO0308930258  tnv TC Voordaan Bar. Cash betalen of desnoods op de pof blijft natuurlijk ook mogelijk maar heeft niet de voorkeur.

Vrienden van TC Voordaan

Afgelopen jaar hebben we een oproep gedaan voor het sponsoren van onze tennisclub in de vorm van ‘vrienden van TC Voordaan’. Daar hebben 10 enthousiaste ondernemers op gereageerd! Daar zijn we heel blij mee.

Naast deze 10 enthousiaste ondernemers zijn we op zoek naar nog meer vrienden van TC Voordaan. De sponsoring stelt ons in staat om onze tennisclub goed te onderhouden. Wil je ook een vriend worden van TC Voordaan voor EUR 100,- per jaar, we verwelkomen je graag! Klik hier voor meer informatie en het sponsorformulier.