Huisregels

Huisregels TC Voordaan

 

Tennissen op de gravelbanen

– De leden worden geacht de baan alleen te betreden met geschikt schoeisel en ordentelijke kleding;
– de leden worden geacht na het tennissen de baan te vegen met het hiervoor aanwezige sleepnet;
– indien er spake is van nachtvorst, mogen de banen alleen worden betreden als de vorst verdwenen is;
– indien er plassen op de baan liggen kan er niet worden getennist.

Afhangen

Voor het reserveren van een baan, dient de reserveringsapp van de KNLTB gebruikt te worden. Jeugdleden tot 16 jaar mogen na 20.00 uur geen baan meer reserveren. 

Slepen van de banen

Om er gezamenlijk voor te zorgen dat de tennisbanen er mooi bij blijven liggen is het belangrijk om na het spelen de banen te slepen. Niet alleen het bespeelde gebied maar ook de zijkanten van de baan dienen gesleept te worden! Dus van hek tot net en van hek tot halverwege de banen (ter hoogte van de scheidrechterstoel). Lees ook onze sleepinstructie

Met het slepen van de banen dient gestart te worden aan de buitenzijde van de banen en dan in omtrekkende bewegingen van buiten naar binnen slepen. Dus u dient in ronddraaiende beweging (in cirkels) van buiten naar binnen te slepen. Op deze manier ontstaan er geen gravelophopingen en blijven de banen rood gekleurd. Bij het terughangen van het sleepnet moet ook het net opgehangen worden om zo een opeenhoping van bladeren op de baan wordt voorkomen. 

Sleutel

Ieder seniorlid van TCV kan een sleutel van het toegangshek en het clubgebouw verkrijgen tegen betaling van een borg van €35. Deze sleutel is te verkrijgen bij de penningmeester: Joop Plantenga (zie contact pagina).

In het clubgebouw hangt naast de dames wc  het sleuteltje van de verlichting van de banen. De schakelaar voor de verlichting hangt buiten bij het afhangbord.

Let op: na het tennissen de lichtschakelaar uitdraaien en sleutel weer terughangen in het clubgebouw.

Bar

Het karakter van TC Voordaan is dat een ieder zelf zijn/haar verstrekkingen verzorgt en deze afrekent. Bij voorkeur en gewoon zoals je gewend bent via de betaalapp van je bank. Maak hiervoor gebruik van onze speciale barbankrekening NL73RABO0308930258 tnv. TC Voordaan Bar. Betalen met contant geld mag natuurlijk ook, maak hierbij gebruik van het groene geldkistje achter de bar. Onze voorkeur gaat uit naar online betalen via je bankapp. Jeugdleden tot 16 jaar mogen niet achter de bar komen.

Introducees

De mogelijkheid bestaat om te tennissen met introducees. Na afloop dient  de introduceelijst (op het prikbord aan de buitenmuur van het clubgebouw) volledig te worden ingevuld. Een lid mag max. 5x dezelfde persoon introduceren, een introductie kost EUR 5,- per keer. De afrekening vindt jaarlijks, achteraf, plaats bij de contributie van het volgend seizoen.

Tennislessen

Invallen tennisles

Leden die gebruik maken van de tennislessen kunnen, wanneer zij verhinderd zijn voor een tennisles, alleen een ander lid van TC Voordaan laten optreden als invaller. Nietl-leden mogen dus niet invallen voor leden. Degene die invalt voor een andere lid van de TC Voordaan dient bij aanvang van de les zijn/haar ledenpas aan de betreffende tennisleraar te laten zien. Wanneer degene die invalt dit niet kan overhandigen, kan er niet ingevallen worden.

Gebruik banen tennisles

Voor de groepslessen worden in principe de banen 1 en 2 gebruikt.