Lidmaatschap

 

Algemene informatie

TC Voordaan is gelegen in Groenekan en grenst aan bos Voordaan. De tennisclub vervult sociaal gezien een belangrijke functie. Op de 4 gravelbanen wordt van het vroege voorjaar tot het begin van de winter enthousiast getennist. TC Voordaan werkt op basis van vrijwilligheid en  eigen verantwoordelijkheid. Volwassen leden kunnen een sleutel van het clubhuis krijgen (tegen betaling van een borgsom) en vervolgens gebruik maken van alle faciliteiten van het park: kleedkamers, bar en verlichting in de avonduren.

 

Een actieve inbreng van leden wordt binnen de club erg gewaardeerd. Voor hand- en spandiensten zoals het organiseren van activiteiten, baanonderhoud en  technisch onderhoud wordt regelmatig een beroep gedaan op de leden.

Rechten en plichten van de leden zijn na te lezen in het huishoudelijk reglement.

 

Huisregels

Het unieke karakter van TC Voordaan kan alleen behouden blijven met de inzet, betrokkenheid en vooral ook de verantwoordelijkheid van de leden. Om dit te waarborgen zijn er een aantal 'huisregels' opgesteld.

 

Inschrijven nieuwe leden

Wilt u lid worden van TC Voordaan, vul dan ons  aanmeldingsformulier in en stuur dit met een recente pasfoto (bestemd voor uw ledenpas) naar onze ledenaministratie:

Ledenadministratie TC Voordaan
p/a Dhr. J. Plantenga
Vijverlaan 6
3737 RH Groenekan

 

Binnenkort worden de kosten voor het lidmaatschap 2020 vastgesteld

Kosten lidmaatschap 2019:

Senioren > 24 jaar:              EUR 158,- per jaar

Senioren 18 t/m 24 jaar:      EUR 123,-

Daglid:                                EUR 133,- per jaar  (maandag t/m vrijdag tot 18uur)

Junior 5 t/m 8 jaar:              EUR  40,-  per jaar

Junior 9 t/m 12 jaar:            EUR  60,-  per jaar

Junior 13 t/m 17 jaar:          EUR  80,-  per jaar

(Een junior wordt senior in het verenigingsjaar dat volgt op het jaar waarin hij/zij 17 is geworden)

Familielidmaatschap*:          EUR 465,- maximum (afhankelijk van aantal gezinsleden) 

Bij inschrijvingen wordt éénmalig inschrijfkosten a €25,- in rekening gebracht.

* Tijdens de ALV d.d. 28/03/2018 is besloten het familielidmaatschap per 31/12/2020 op te heffen. Dit lidmaatschap is nu alleen nog van toepassing is voor de leden die in voorgaande jaren gebruik maakte van dit lidmaatschap. Hiervoor in de plaats is een differentiatie voor het junior lidmaatschap gekomen. 


Opzeggen lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie. Dit dient uiterlijk 15 januari te gebeuren voor het komende tennisseizoen. Indien wij voor deze datum geen schriftelijke opzegging hebben ontvangen, dan zal het lidmaatschap met een jaar verlengd worden.