Contact


          T.C. Voordaan

          Lindenlaan 64

          3737 RD  GROENEKAN

          info@tcvoordaan.nl

 

Bestuur

 

          Voorzitter, Robbert Wildeboer                            Technischcommissaris, Robert smits

           (06-11454879)                                                  

          Secretaris, Maarten Penning                              Competitieleider, VCL, Justine Gonggrijp    

                                                                                    competitie@tcvoordaan.nl (06-21526956)

          Penningmeester, Joop Plantenga                       Toernooicommissaris, Bestuur 

           (0346-212421)                                                   toernooi@tcvoordaan.nl 

          Ledenadministratie, Joop Plantenga                  Trainingen & jeugd, Caroline van Barneveld

           (0346-212421)                                                   jeugdentraining@tcvoordaan.nl                                                           

          Communicatie, Machteld van Wijck                    Barcommissaris, Frank Smit   

           info@tcvoordaan.nl                                             Bankrekening Bar  NL73RABO0308930258 tnv TC Voordaan Bar