Competitie 2020

Helaas konden we dit seizoen niet van start gaan met de voorjaarscompetitie als gevolg van het corona COVID virus. Naar het er nu uitziet gaat de najaarscompetitie wel van start. De inschrijving voor de najaarscompetitie is inmiddels gestart en loopt tot uiterlijk 21 juni 2020. Je kunt je inschrijven bij Justine Gonggrijp via competitie@tcvoordaan.nl. Geef hierbij aan wie de captain is, de namen van de teamleden en welke categorie het team wilt spelen.

 

Najaarscompetitie 2020

Zoals jullie weten heeft de KNLTB in 2017, naast het reguliere competitie aanbod, Competitie Nieuwe Stijl geïntroduceerd. Competitie nieuwe stijl komt tegemoet aan de wens van tennissers voor een meer compacte en beter planbare competitiedag. Hiervoor zijn nieuwe aanvullende competitievormen geïntroduceerd; 8 & 9 competitie en Zomeravondcompetitie. Voor beide competitievormen geldt compact spelen. voor meer informatie per competitievorm verwijzen we naar de links op deze pagina. 

Voor de verschuiving van de tenniscompetitie geldt dat in het najaar dezelfde competitiesoorten en klassenopbouw worden aangeboden als bij de Voorjaarscompetitie. Competitiespelers die zich hadden ingeschreven voor de Voorjaarscompetitie kunnen met hetzelfde team, aan dezelfde competitiesoort en in dezelfde competitie klasse spelen tijdens de Najaarscompetitie.

Onderstaand competitieaanbod geldt dus ook voor het najaar:

Mochten er op een van de competitiedagen twee teams thuis spelen, dan is baan 4 gereserveerd voor vrijspelen. Spelen er meer dan twee teams thuis dan zijn alle banen gereserveerd voor de competitie.

 

Compact spelen

In de competitie wordt de mogelijkheid geboden om de regels te versoepelen met onder andere compact spelen. Dit laatste houdt in dat het Beslissende Punt Systeem (BPS) wordt toegepast bij de 40-40 stand en in het geval van een derde set een beslissende wedstrijdtiebreak wordt gespeeld in plaats van een volledige derde set. Bij een beslissende wedstrijdbreak wordt gespeeld t/m 10 punten met 2 punten verschil. In de praktijk betekent dit een verkorting van de speeltijd met gemiddeld 15 minuten. Vraag bij aanvang van de competitie of de ontvangende club gebruik maakt van compact spelen.

Info 8-9 competitie

competitiedagen najaar 2020